Tiedote Esperi Care Oy:n laatusertifikaatista (27.1.2019)

Tiedote 27.1.2019

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tiedotti perjantaina 25.1.2019, että se on päättänyt keskeyttää Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toiminnan välittömästi aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi. Esperi Care Oy:llä on vuodesta 2014 alkaen voimassa oleva ISO 9001 -sertifikaatti. Kyseinen sertifikaatti on Labquality Oy:n myöntämä. Labquality Oy pitää tilannetta valitettavana ja on sertifikaatin myöntäjätahona ryhtynyt tarvittaviin toimiin sertifikaatin voimassaoloedellytysten tarkistamiseksi.

Esperi Care Oy:lle myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti on laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen tunnetuimpia sertifiointityökaluja organisaatioiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan sertifiointiin. ISO 9001 -laatujärjestelmä toimii organisaation omana työkaluna laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisessä.

Sertifikaatti voidaan myöntää organisaatioille, joiden toiminnassa täyttyvät standardin vaatimukset. Laatustandardin vaatimusten täyttyminen varmistetaan ulkoisella auditoinnilla, joka Esperi Caressa on tehty Labqualityn toimesta. Ulkoisessa auditoinnissa organisaation sertifioinnin piiriin kuuluvia toimintoja arvioidaan (ISO 9001) standardin vaatimuksiin.

ISO 9001 mukaisessa ulkoisessa auditoinnissa arvioidaan sertifikaattia tavoittelevan organisaation johtamisjärjestelmää ja laadunhallinnan työkaluja. ISO 9001 mukaisessa auditoinnissa ei arvioida yksittäisiä hoitoprosesseja tai tarkastella esimerkiksi potilastapauksia.

Laajojen organisaatioiden kohdalla ulkoiset auditoinnit toteutetaan nk. otantaperiaatteella eli organisaation toimintojen eri yksiköistä otetaan edustava otanta kuhunkin auditointiin. Otantaperiaatteella toteutettava ulkoinen auditointi tarkoittaa sitä, että kaikkia Esperi Caren yksiköitä ei auditoida yhdellä kertaa, vaan yksiköiden auditoinnit ajoittuvat useammalle vuodelle. Auditointiotanta ei ole vielä kohdistunut Hoivakoti Ulrikaan.

Ulkoinen auditointi ei korvaa organisaation lakisääteistä omavalvontaa eikä myöskään sijaintikunnan, aluehallintoviraston tai Valviran tarkastusoikeutta ja -velvollisuutta.

Sertifikaatin myöntänyt taho voi ryhtyä standardin mahdollistamiin ja edellyttämiin toimenpiteisiin, mikäli sertifikaatin saaneeseen organisaation toimintaan kohdistuu esimerkiksi valituksia. Esperi Care Oy:n osalta toimenpiteisiin on ryhdytty sertifikaatin voimassaolon edellytysten tarkastamiseksi.

Laadunarvioinnissa Labquality Oy on itsenäinen, puolueeton ja riippumaton palveluntarjoaja. Labquality Oy ei toimi sosiaali- ja terveyspalvelujen valvojaroolissa.


Lisätietoja aiheesta:

Mia Lindström
Toimitusjohtaja
Labquality Oy
puh. 050 363 6595


Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu