Tiedote auditointi- ja koulutusasiakkaillemme

Tiedote Labqualityn asiakkaille koronavirustilanteen vaikutuksista auditointi- ja sertifiointipalvelujen sekä koulutusten toteutukseen. Julkaistu 12.3.2020.

Johtuen koronavirustilanteesta, Labqualityn auditointi- ja sertifiointipalvelut varautuu siihen, että normaalitoimintaa joudutaan sopeuttamaan.

Auditoinnit. Labquality pyrkii ensisijaisesti toteuttamaan auditoinnit suunnitellusti. On kuitenkin huomioitava, että mahdolliset matkustus- ja muut rajoitteet voivat vaikuttaa auditointeihin. Koska koronavirustilanne muuttuu jatkuvasti, kaikkia muutoksia ei voida vielä tässä vaiheessa tietää. Pyydämme asiakkaitamme, joilla on sovittuna auditointi lähiviikkoina, varmistamaan etäauditoinnin tekninen onnistuminen. Etäauditoinnit toteutetaan soveltuvin osin. Niistä sovitaan hyvissä ajoin asiakkaan kanssa. Myös asiakas voi ehdottaa etäauditointia.

Koulutukset. Labquality seuraa viranomaisten kansallisia ohjeistuksia omien tilaisuuksiensa järjestämisessä. Asiakkaiden tiloissa järjestettävien koulutusten osalta Labquality noudattaa kyseisen organisaation ohjeistuksia ja sopii tarvittavista järjestelyistä asiakkaan kanssa.

Noudatamme auditoijiemme ja kouluttajiemme osalta omistajamme COR Group -konsernin ohjeita, kansallisia THL:n ja viranomaisten matkustusohjeita ja yleistä varovaisuutta tautiriskiin liittyen. Seuraamme aktiivisesti kansallisten linjausten täsmentymistä. Täydennämme ja päivitämme tätä tiedotetta asiakkaillemme, mikäli kansallisiin ohjeistuksiin tulee tarkennuksia, jotka vaikuttavat auditointi- ja koulutustoimintaamme.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne aiheeseen liittyen. Pyydämme keskittämään auditointi- tai koulutustapahtumiin liittyvät yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen: auditointi@labquality.valudata.fi.

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu