Tiedote 2.4.2019

Labquality Oy käynnisti 25.1.2019 prosessin, jossa tarkastettiin muuttuneessa tilanteessa Esperi Care Oy:n johtamisjärjestelmän ISO 9001 sertifikaatin voimassaolon edellytykset.

Prosessin mukainen erityisauditointi on valmistunut ja Labquality Oy on akkreditoituna sertifiointielimenä tehnyt päätöksen sertifikaatin voimassaolon jatkamisesta keskeytyksittä.

Labquality toteuttaa arvioinnit aina standardien vaatimuksia noudattaen. Labquality haluaa korostaa, että laatutyö on matka, jonka kehityksessä on monia vaiheita ja yrityksenä me haluamme tukea asiakasorganisaatioiden laatujohtamista positiivisella, rakentavalla otteella ja eteenpäin katsoen. Lisätietoja akkreditointistatuksesta sekä ISO 9001 standardista löytyy oheisista linkeista.


Lisätietoa ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmästä (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sivut)

Lisätietoa akkreditoinnista (FINAS) 

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu