Tays Sydänkeskuksen laatujärjestelmälle myönnetty terveydenhuollon laatusertifikaatti SFS-EN 15224

Labquality luovutti 14. joulukuuta 2020 Tays Sydänkeskukselle terveydenhuollon laatustandardin, SFS-EN 15224, mukaisen laatusertifikaatin. Sertifikaatti on myönnetty osoituksena siitä, että Tays Sydänkeskuksen laatujärjestelmä täyttää SFS-EN 15224 standardin vaatimukset. Myönnetty sertifikaatti kattaa hallinnon sekä sydänsairaalan sairaala- ja vastaanottopalvelut kardiologisten ja sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa organisaation kaikissa toimipisteissä.

Lisäksi Tays Sydänkeskuksen hallinnon ja Sydänkeskuksen hankintapalveluyhtiön SK Hankintapalvelut Oy:n laatujärjestelmälle luovutettiin ISO 9001 -sertifikaatti. 

Terveyspalveluiden käyttöön tarkoitettu SFS-EN 15224 -standardi sisältää kaikki ISO 9001 -standardin vaatimukset ja lisäksi terveyspalveluja koskevia lisävaatimuksia, määritelmiä ja tulkintoja. Tämän standardin mukaisia laatusertifikaatteja on aiemmin myönnetty vain yksi. Nämä kaksi sertifikaattia ovat tiettävästi Suomen tähän mennessä ainoat kyseisen standardin perusteella saavutetut laatusertifikaatit.

– Sydänsairaalan toiminta on asiakasarvioinnin perusteella jo nyt huippuluokkaa, mutta sertifiointiprosessin kautta olemme saaneet arvokasta palautetta siitä, mitä kannattaa vielä kehittää. Sertifiointiauditoinneissa kirjattujen poikkeamien kehittämiseksi työstämme toimintaamme yhä laadukkaammaksi niin, että Sydänsairaala on jatkossakin erinomainen hoito- ja työpaikka, toteaa Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.

Labqualityn johtavan auditoijan Merja Himannon mukaan Tays Sydänkeskus Oy on tehnyt systemaattista ja sitkeää työtä koko sertifiointiprosessin ajan.

– Organisaatio on hyvä esimerkki siitä, kuinka laadunhallinta onnistuneesti yhdistetään organisaation omiin tavoitteisiin ja prosesseihin. Erityisen vaikuttavaa on ollut se, että koko henkilöstön osalta nähdään vahva sitoutuminen asiakas -ja potilasturvallisuutta edistävään toiminnan kehittämiseen ja laadun edistämiseen, toteaa Himanto.

Sertifiointiprosessi ajoittui osittain pandemian yhteyteen, mutta Tays Sydänkeskuksen vahva sitoutuminen laadun edistämiseen myös poikkeustilanteessa tuotti tulosta ja loi vankan pohjan palveluiden jatkokehittämiselle.

– Olemme Sydänsairaalassa erittäin tyytyväisiä sekä myönnettyyn sertifikaattiin osoituksena korkealaatuisista toimintatavoista että koko sertifiointiprosessiin. Toimintaamme arvioitiin huolellisesti ja asiantuntevasti. Palveluiden jatkuva ja turvallinen kehittäminen oli näkökulmana kaikissa tarkastelukohdissa. Koronaviruspandemia huomioitiin työskentelytavoissa, mutta Labqualityn toiminnan tehokkuuteen sillä ei ollut havaittavaa vaikutusta. Toiminnastamme saamamme palaute ja tapahtumaraportti ovat isoksi avuksi, kun jatkamme palveluiden kehittämistä yhä laadukkaampaan suuntaan, toteaa Tays Sydänsairaalan sairaalajohtaja Pasi Lehto.

Labquality Suomen ainoa SFS-EN 15224:2016 akkreditoitu sertifiointitoimija

FINAS myönsi Labqualitylle tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisena sertifiointitoimijana standardin SFS-EN 15224:2016 mukaisen akkreditointistatuksen. Akkreditointi todentaa Labqualityn pätevyyden sertifiointitoimijana SFS-EN 15224:2016 -standardin osalta ja yrityksen myöntämien sertifiointitodistusten luotettavuuden. ISO 9001 -standardin akkreditointi Labqualitylla on ollut vuodesta 2007 lähtien.

FINASin akkreditointitoiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. Näin ollen myös Labqualityn myöntämät sertifikaatit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Sertifiointiprosessin kokemukset esillä Labquality Days -tapahtumassa

SFS-EN 15224 sertifiointiprosessi on esillä myös vuoden 2021 Labquality Daysissa kun Tays Sydänkeskuksen kehittämis- ja laadunhallintavastaava Matti Ollila kertoo kokemuksista sertifiointimatkan varrelta. Ollilan mukaan prosessi on ollut kaiken kaikkiaan opettavainen kokemus. Hän kertoo Sydänsairaalan sertifiointiprosessista tapahtuman toisena päivänä perjantaina 12.1.2021. Puheenvuoron otsikkona on ”Matkalla kohti sertifiointia, miten kehitymme?”

Lisätietoja sertifioinneista:

Pin It on Pinterest

Jaa sivu