Omavalvonta pelastuslaitosten laadun varmistuksessa

Vuoden 2023 alussa pelastuslaitokset siirtyvät osaksi hyvinvointialueita. Onkin erittäin tärkeää, että pelastuslaitoksilla on jatkuvasti kehittyvä palveluiden laadun johtamisen malli sekä geneerinen viitekehys laatutyölle. Tästä tulemme kuulemaan ajankohtaisen ja mielenkiintoisen puheenvuoron, kun Kuntaliiton asiantuntijat Vesa-Pekka Tervo ja Terhi Virtanen tulevat LaatuAreenaan puhumaan pelastuslaitosten omavalvonnasta.

Vesa-Pekka Tervo (FM) on työskennellyt vuodesta 2000 lähtien erilaisissa pelastustoimen johtamis- ja kehittämistehtävissä valtion hallinnossa, aluehallinnossa, pelastuslaitoksessa ja nyt Suomen Kuntaliitossa pelastustoimen kehittämispäällikkönä. Hänen vastuualueinaan ovat mm. pelastuslaitosten yhteisen päätöksenteon edellytyksistä huolehtiminen sekä pelastuslaitosten palvelujen suunnittelun tietoperusteisuuden sekä palvelujen laadun kehittämisen kysymykset.

Terhi Virtanen on työskennellyt pelastustoimen alalla eri asiantuntija- ja kehittämistehtävissä vuodesta 2013 lähtien sekä toiminut urallaan aiemmin toimitusjohtajana ensihoitoalan yrityksessä sekä ensihoitotyössä pelastuslaitoksella. Laadunhallinnan aihealue on ollut lähellä hänen sydäntään koko työuran ajan niin yritystoiminnassa kuin erilaisissa julkishallinnon tehtävissäkin. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen YAMK-tutkinnon lisäksi hän on täydentänyt osaamista uran aikana muun muassa erilaisista laadunarviointimalleista sekä riskienhallinnan ja varautumisen johtamisen aihealueilta.

Mitä on pelastuslaitosten omavalvonta?

Pelastuslaitokset kehittivät vuonna 2018 kansallisesti yhteisen pelastustoimen omavalvontamallin. Toimintamalli kokoaa yhteen keskeiset pelastustoimen laadunhallinnan näkökulmat sekä toimialan erityispiirteitä palveluiden johtamisen kokonaisuudessa. Omavalvontamallia on yhteiskehitetty edelleen tähän päivään saakka ja sen käyttöönoton tueksi on tuotettu työkaluja sekä laadunhallinnan koulutusta pelastuslaitoksille. Mallin avulla on mahdollista lisätä yhteistä ymmärrystä arjen laatujohtamisen edellyttämistä tietoperusteista, palveluiden suunnitteluun ja mitoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä palvelutuotannon toiminnan jatkuvasta parantamisesta.

Tule kuulemaan lisää aiheesta LaatuAreenaan 15. joulukuuta 2022. Muista hankkia lippusi ennen Early Bird -alennuksen loppumista! Alennus on voimassa 16. marraskuuta asti.

Rekisteröidy nyt >>

Pin It on Pinterest

Jaa sivu