Labqualitysta ensimmäinen SFS-EN 15224:2016 standardin akkreditointi- statuksen saanut sertifiointitoimija 

Labquality Oy on ensimmäisenä suomalaisena sertifiointitoimijana saavuttanut standardin SFS-EN 15224:2016 akkreditointistatuksen. Akkreditoinnin eli pätevyyden toteamisen myönsi kansallinen akkreditointielin FINAS. Akkreditointi todentaa Labqualityn pätevyyden sertifiointitoimijana SFS-EN 15224:2016 standardin osalta ja yrityksen myöntämien sertifiointitodistusten luotettavuuden. 

Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia. FINASin akkreditointitoiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. Näin ollen myös Labqualityn myöntämät sertifikaatit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. 

 

Standardista kriteerit terveyspalvelujen laadun arviointiin 

Standardi SFS-EN 15224:2016 on terveydenhuollon organisaatioille kehitetty oma laatustandardi, jossa maailmanlaajuisesti käytössä olevan ISO 9001:2015-standardin vaatimuksia on täydennetty terveydenhuoltoa koskevilla vaatimuksilla, määritelmillä ja tulkinnoilla.  Standardi on tarkoitettu nimenomaan terveydenhuollon organisaatioiden laadun johtamisen tueksi.  

Terveyspalvelujen SFS-EN 15224:2016 standardi määrittelee terveyspalveluiden laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset, jotka täyttämällä organisaatio voi tuottaa hyvälaatuisia terveyspalveluita. SFS-EN 15224 -standardin vaatimuksissa korostuu erityisesti määriteltyjen kliinisten prosessien mukainen työskentely sekä asiakas -ja potilasturvallisuuden ja palveluun liittyvien riskien hallinta. 

Standardi voi olla käytössä terveydenhuollon organisaation kaikilla tasoilla laadunhallintajärjestelmän toteutuksessa ja ylläpidossa, ja sen avulla arvioidaan organisaation kykyä täyttää asiakasvaatimukset sekä palveluita koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset. Standardi on sovellettavissa terveydenhuolto-organisaatioihin riippumatta organisaation rakenteesta, koosta, omistajasta tai organisaation tuottamien terveyspalvelujen luonteesta. 

Standardin käyttöönoton tarkoituksena on auttaa: 

  • parantamaan toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta 
  • tekemään asiakas- ja potilasturvallisuuden vaatimukset näkyviksi ja näin kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuutta  
  • mittaamaan työn laatua ja toimintaa 
  • luomaan puitteet toiminnan jatkuvalle arvioinnille ja parantamiselle 

 

Tulossa 2021: SFS-EN 15224:2016 standardi koulutukset 

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on terveydenhuollon organisaation strateginen päätös, joka voi auttaa parantamaan organisaation kokonaisvaltaista suorituskykyä sekä asiakastyytyväisyyttä. Labquality on toiminut terveydenhuollon laadun edistämiseksi jo vuodesta 1971 ja tuottanut puolueettomia sertifiointipalveluja vuodesta 2007 alkaen. Sertifiointitoiminnan lisäksi Labquality tuottaa koulutuskokonaisuuksia keskeisistä laatustandardeista ja sisäisten auditointien toteutukseen.  

Alkuvuodesta 2021 Labquality järjestää kaksi SFS-EN 15224 –koulutusta: 

Lue koulutuksista lisää täällä. 

 

Lisätietoja Labqualityn sertifiointitoiminnasta: 

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu