Laadun kehittäminen tukee osallistavaa asiakastyötä

SHQS on Labqualityn omistama laatustandardi, joka on Suomessa käytössä noin sadalla sotealan organisaatiolla. Savas-Säätiö on yksi pitkäaikaisimmista SHQS-laaduntunnustuksen saaneista toimijoista, kun heille myönnettiin toukokuun 29. päivä laaduntunnustus jo viidettä kertaa. Savas-Säätiö tuottaa kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja, päivätoimintaa sekä muuta tukipalveluja niitä tarvitseville. Merkittävässä roolissa on myös toimialaan liittyvä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä oman alansa asiantuntija- ja koulutuspalvelujen tarjoaminen. ​

Pitkäjänteinen laadun kehittäminen näkyy Savaksen palvelujohtaja ja laatupäällikkö Sari Kokkosen mielestä siinä, miten laatutyö on osa organisaation ajattelu- ja toimintatapaa. ”Laatu on meillä päivittäinen asenne jokaisen työntekijän työssä. Se on sitä, että asiakas on etusijalla ja että on lupa laatuun,” hän sanoo ja korostaa, että laatutyön lähtökohta on vahvasti yhdessä määritellyissä arvoissa, jotka ovat perusteena niin pienissä kuin isoissa ratkaisuissa. 

Yksi merkittävimmistä laatujärjestelmän tuomista asioista on Sari Kokkosen mukaan asiakkaiden ja heidän läheistensä osallisuuden määrätietoinen kehittäminen.  ”Tätä kautta meille on syntynyt asiakasosallisuuden entistä vahvempi ja syvempi ymmärrys. Olemme myös löytäneet paljon keinoja tukea osallisuutta asiakastyössä. Tämä on ollut pitempiaikainen uuden ajattelutavan oppimisen prosessi niin työntekijöillä kuin asiakkailla ja heidän läheisilläkin,” hän toteaa. Vuosien varrella Savas-Säätiössä on muun muassa löydetty bikva-arvioinnit asiakkaiden palautejärjestelmäksi, luotu asiakkaiden ja läheisten laatukriteerit, toteutettu asiakasraadit ja vertaisarvioinnit. Näiden avulla on pystytty luomaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistava ja tukeva toimintakulttuuri, jossa asiakas on vahvasti mukana asiakastyön prosessien eri vaiheissa; suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.

Sari Kokkosen mukaan nyt uusittu SHQS-laaduntunnustus on merkittävä koko organisaatiolle. ”Se näyttää meille itsellemme ja myös muille, että priorisoimme laadun työssämme ja olemme valmiita tekemään hyvän laadun eteen jatkuvasti työtä.  Meillä on asenne, että haluamme olla ns. etukenossa alamme kehittämisessä.”

Tänä keväänä vahva laatutyö on myös todistanut tarpeellisuutensa, sillä se tukee muutoksen johtamisessa. ” Laatujärjestelmän toiminnanohjauksen malli toimi tukena, kun organisaatiossa piti johtaa jotain uutta ja ennenkokematonta, kuten kevään aikana koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilassa, ” Kokkonen toteaa ja kertaa: suunnitellaan – toimitaan – tarkistetaan – tarvittaessa korjataan. 

Labquality onnittelee Savas-Säätiötä lämpimästi pitkäjänteisestä laatutyöstä sekä SHQS-laaduntunnustuksen uusimisesta! 

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu