Jatkuva oppiminen ja ammattitaidon ylläpito vie osaamisen uudelle tasolle!

 

”Miksi pitäisi jatkuvasti opiskella lisää ja uutta?”

”Ei minun laadunhallinnasta tarvitse tietää mitään, kun se ei liity potilastyöhön mitenkään! ”

”Hemoglobiinin ottohan on työssäni helpoimmasta päästä!”

Näitä ja muita samankaltaisia kommentteja usein kuulee hoitotyötä tekeviltä. Hoitajien työaika ja jaksaminen on ollut jo vuosi kortilla. Miksi siis kuormittaa heitä vielä lisää uusien asioiden oppimisella?

Osaaminen on osa organisaation kilpailukykyä ja yksilön hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalan muutokset, kuten digitalisaatio ja tehtäviensiirrot ammattiryhmältä toiselle, johtavat osaamisvaatimusten kasvuun ja tarpeeseen oppia uutta nopeammin kuin ennen. Jatkuva oppiminen tarkoittaakin koko työuran aikana kehittyvää osaamista, johon organisaatioiden kannattaa panostaa. Uuden oppimisen lisäksi osaamista on ylläpidettävä yksilötasolla, sillä se ei pysy yllä itsestään ja opittu tieto vanhenee nopeasti.

Vieritutkimuksia tekevät lähes kaikki terveydenhuollon ammattilaiset.
Vieritutkimuksia tehdään niin akuuttivastaanotoilla, kotihoidossa kuin ensihoidossakin. Odotettavissa on, että vieritutkimuksien kirjo ja käyttöympäristöt monipuolistuvat tulevaisuudessa entisestään, jolloin myös tekijöitä tarvitaan lisää. Vieritutkimusten tekeminen voi äkkiseltään vaikuttaa helpolta, mutta oikean tuloksen saaminen edellyttää kuitenkin laajempaa tietoutta niin virhelähteiden kuin laitteen laadunhallinnan osalta.  Mikäli tutkimuksia tehdään puutteellisin tiedoin, riski saada väärä tulos kasvaa. Koska vieritutkimusten tuloksia hyödynnetään reaaliaikaisesti potilaan hoitoon, väärän tuloksen vaikutukset potilaan jatkohoitoon korostuvat. Vain oikealla tuloksella saadaan vieritutkimuksille asetettu hyöty kuten nopeampi jatkohoitoon ohjaus tai oikean lääkehoidon aloittaminen oikealla annostuksella.

Labquality on koonnut terveydenhuollon ammattihenkilöstön vieritestiosaamisen ylläpitoon ´jatkuvan oppimisen mallin’, joka tarjoaa osaamisen varmistamisen lisäksi osaamisen ylläpitoon liittyviä palveluita. Malli on syntynyt kehitysyhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita herkällä korvalla ja pyrimme aina luomaan kokonaisvaltaisesti tehokkaita ja uusia ratkaisumalleja heidän hyväksi, toteaa koulutussuunnittelija Miia Kämppi

Labqualityn tarjoama jatkuvan oppimisen palvelumalli on helppo ja kustannustehokas tapa ottaa huomioon vieritutkimusosaamisen tunnistaminen, varmistaminen ja ylläpito. Jatkuvan oppimisen mallissa vieritutkimusosaamisen eri elementit jakautuvat kolmen vuoden sykleihin, jolloin henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuus uuden oppimiseen säännöllisesti.

Aluksi tunnistetaan henkilöstön osaamistarpeet osaamistestillä. Testin avulla saadaan tietoa henkilöstön lähtötasosta ja mahdollisista koulutustarpeiden painopisteistä. Osaamistarpeiden tunnistamisen jälkeen ensimmäisenä vuonna oppija suorittaa Vieritutkimuspassin, joka sisältää laajan teoriaosuuden lisäksi osaamisen varmistamiseen liittyvän tentin. Seuraavana vuonna oppija osallistuu osaamista ylläpitävään Vieritutkimuspäivään. Päivien aikana kuullaan viimeisimmät kuulumiset vieritutkimusten saralta sekä jaetaan hyviä käytäntöjä oman työn kehittämiseen. Kolmantena vuotena oppija pääsee soveltamaan omaa osaamistaan käytäntöön VieriPro-tapausharjoitusten avulla.

Jatkuvan oppimisen mallilla varmistetaan se, että henkilöstöllä pysyy vieritutkimusosaaminen hallussa, eikä osaamispuutteita pääse muodostumaan. Labquality tarjoama jatkuvan oppimisen malli on rakennettu kustannustehokkaaksi tavaksi ylläpitää osaamista. Osaavaan henkilöstöön kannattaa panostaa, sillä se on voimavara jota ei kannata hukata. Osaava ja motivoitunut työntekijä on sitoutunut työnantajaansa.  Panostamalla henkilöstön osaamiseen varmistetaan, että vieritutkimuksia tehdään laadukkaasti ja potilasturvallisesti.

 

 

Lue lisää täältä >>

tai ota yhteyttä koulutussuunnittelijaamme Miia Kämppiin. (miia.kamppi@labquality.valudata.fi )

 

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu