Polku laadukkaaseen vieritutkimukseen

Tiesithän, että me Labqualitylla tuotamme laadunhallintajärjestelmäänne tukevia palveluita liittyen henkilöstön pätevyyksien hallintaan. Laadunhallintajärjestelmässä tulisi todentaa ja dokumentoida henkilöstön osaaminen ja pätevyydet. Pätevyyden hallintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi osaamisen varmistamisen ja ylläpidon keinoin.

Hoitotyön ja hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään usein pikatestejä eli vieritutkimuksia, joilla pyritään nopeuttamaan ja optimoimaan potilaan hoitoprosessia. Pikatutkimuksia tehdään hyvin moninaisissa toimintaympäristöissä kuten ensihoidossa, kotihoidossa ja akuuttiosastoilla. Labqualitylla on vuosikymmenien kokemus palveluiden tarjoamisesta juuri tälle osa-alueelle.


 

SUOSITUS

Labquality ylläpitää kansallista vieritestisuositusta. Maksuton vieritestisuositus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja työntekijöille. Suositus antaa kattavan teoriapohjan laadukkaiden vieritutkimusten tekemiseen ja ohjeita käytännön työhön. Lue lisää >>

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

Ammattihenkilöstön vieritestiosaaminen tulisi tunnistaa, jotta mahdollisiin osaamisvajeisiin voidaan reagoida. Labquality haluaa tarjota maksuttoman osaamistestin henkilöstön osaamiskuilujen havainnoimiseksi. Osaamistestin avulla saatte tietoa juuri teidän yksikkönne koulutustarpeista visuaalisessa muodossa. Lue lisää >>

OSAAMISEN VARMISTAMINEN

Kun pikatesteihin liittyvä koulutustarve on todennettu, on aika kerrata teoriaa ja varmistaa osaaminen. Labquality tuottaa sisällöllisesti laadukkaan ja laajan oppimiskokemuksen sisältäen tutkimusprosessin kaikki vaiheet. Uudet digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun juuri omiin tarpeisiin räätälöidysti. Lue lisää >>

OSAAMISEN YLLÄPITO

Osaamisen ylläpito on tärkeä osa ammattihenkilöstön urapolulla. Hoitohenkilöstön tehtävänkuvat ovat hyvin laajoja, jolloin muistettavia asioita on paljon ja välttämättä kaikkia työtehtäviä ei tule tehtyä riittävän usein. Erilaiset seminaari- ja koulutuspäivät toimivat hyvinä uuden tutkimustiedon jakoväylänä diagnostiikka-alan toimittajien ja käyttäjien välillä. Lue lisää >>

ULKOINEN LAADUNARVIOINTI

Ulkoisen laadunarvioinnin (lyh. EQA, External Quality Assessment) avulla verrataan oman yksikön saamaa tulosta muiden samaa tutkimusta tekevien suoritukseen. Tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa saman tuloksen riippumatta tekijästä tai käyttöympäristöstä. Lisäksi tuloksista voidaan päätellä, että laite ja reagenssit ovat olleet toimivia näytteen tekohetkellä. Lue lisää >>

JATKUVA OPPIMINEN

Olemme koonneet teille vieritutkimuspalvelut helppoon ja kätevään jatkuvan oppimisen palvelumalliin, joka sisältää kaikki olennaiset osaamisen tunnistamiseen, varmistamiseen ja ylläpitoon liittyvät elementit. Palvelumallin avulla varmistatte ajantasaisen osaamisen koko henkilöstöllenne. Turvallisia ja laadukkaita tutkimuksia potilaasi parhaaksi! Kysy lisää >>

Kysy lisää tai pyydä organisaatiollesi tarjous Vieritutkimuspasseista tai jatkuvan oppimisen mallista.

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu