Säteilynkäytön kliiniset auditoinnit

Vuonna 2018 voimaan tullut säteilylaki edellyttää lääketieteelliseen säteilynkäyttöön kohdistuvia ulkoisia kliinisiä auditointeja. Tarjoamme suositusten mukaisia kliinisiä auditointeja ja koulutamme sisäisten auditointien tekemiseen. 


Säteilylain mukaan kliinisellä auditoinnilla tarkoitetaan säteilyn lääketieteellisen käytön suunnitelmallista arviointia, jossa
 

      • selvitetään noudatettuja tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, säteilyaltistuksia sekä tutkimus- ja hoitotuloksia 
      • vertaillaan niitä hyväksi todettuihin käytäntöihin sekä 
      • esitetään tarpeelliseksi arvioituja toimenpiteitä käytäntöjen kehittämiseksi ja perusteettoman säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi. 

(Lähde: https://www.kliininenauditointi.fi/kliininen-auditointi/ 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu