ISO 9001

Varmista organisaatiosi kilpailukyky ja toivottu laatu ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardilla

ISO 9001 -standardia käytetään laajalti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa niiden toimintasektorista, koosta ja niiden tuottamista palveluista riippumatta. 

Vaikuttava laadunhallinta on yksi organisaation keskeinen kriittinen menestystekijä. Standardiperusteinen johtamisjärjestelmä luo rakenteet pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen, taloudellisesti kannattavaan sekä panostukset ja resurssit parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevaan palvelutuotantoon.

ISO 9001 -standardinmukainen toiminta osoittaa, että organisaation toiminta on laadukasta ja korkeaa asiakas-, potilas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä edistävää. 

Ulkoisilla auditoinneilla me varmistamme, että ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmänne toimii ja on kestävällä pohjalla, kehittyy ja vie toimintaanne toivottuun suuntaan.
Hyöty syntyy asiakkaan oman toiminnan tulosten kautta.
 

Sertifiointi on tapa saada oman toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus julki nähtäväksi objektiivisen ja riippumattoman sertifioijan toimesta.

Labquality on akkreditoitu ISO 9001 -standardin sertifioija.   


Pin It on Pinterest

Jaa sivu