Moodin kirjoitusohjeet ja toimitus

Moodi on kliinisen laboratorioalan julkaisu ja samalla myös Labqualityn asiakaslehti, joka lä­he­te­tään lähes kaikkiin suo­ma­laisiin kliini­siin labora­to­rioihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjille. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen levikki on noin 2200 kpl.

Käsikirjoitukset

Tieteellisten ar­tikkeleiden mak­­si­mipituus on 3—4 A4-lius­kaa kuvineen ja tau­­lu­k­koi­neen (keskimäärin noin 10 000-15 000 merkkiä). Aiheita pyy­detään käsittelemään myös käytännön ja laadun­arvioinnin kannalta. Hyvin sup­peaa ryh­­­­mää kos­kevaa yksityiskohtaista tie­toa pyydetään vält­tä­mään kirjoituksissa. Artikkeleja editoidaan tarvittaessa.

Ingressi. Artikkeli tulee aloittaa 2-3 lauseen pituisella ingressillä, joka koostaa lyhyesti ja ytimekkäästi artikkelin sisällön.

Väliotsikot. Muutaman kappaleen välein olevien väliotsikoiden käyttö on toivottavaa, jotta artikkelista ei tule liian raskas.

Kirjallisuusviitteet. Kir­jal­li­suus­viit­teissä pyy­de­tään noudattamaan In­dex Medicus -jär­jes­telmää, esim.

Walamies M, Hartiala J, Länsimies E. Uuden sukupolven EKG-laitteet. Suo­men Lääkäril 43: 3386-3390, 1998.

Kuvat, taulukot, graafit

Ar­­tik­­keliin liittyvistä kuvista, piirroksista ja taulukoista pyydämme lä­het­tämään alkuperäiset tiedostot. Kuvat tulee olla resoluutioltaan vähintään 300 ppi (noin 1 Mb), jotta ne ovat painokelpoisia.

Lehden teemanumerot suunnitellaan Labqualityn asiantuntijatyöryhmissä.

Artikkelin toimittaminen

Artikkelit pyydämme lähettämään säh­kö­postissa suoraan päätoimittajalle tai tieteelliselle toimittajalle (etunimi.sukunimi@labquality.valudata.fi). Anna sähköpostin liitetiedostolle oma nimesi (esim. jarmo_joki­nen.doc) ja liitä meiliin myös tittelisi, organisaatiosi ja oma kasvokuvasi.

Moodin toimitusneuvosto ja toimitus

Moodin sisältöä suunnittelee kolmesti vuodessa kokoontuva Moodin toimitusneuvosto, joka koostuu sekä Labqualityn omista että ulkopuolisista asiantuntijoista. Toimitusneuvostoon kuuluvat Jarkko Ihalainen (pj), Terho Lehtimäki, Heidi Kalve, Tuula Tiihonen ja Jonna Pelanti.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu