Kliiniset arvioinnit ja tutkimukset

Kliininen tutkimus on järjestelmällinen ja suunniteltu kokonaisuus lääkinnällistä laitetta koskevien kliinisten tietojen jatkuvaa tuottamista, keräämistä, analysointia ja arviointia varten.  

Kliininen tutkimus on vaativa prosessi, mutta myös luotettavin tapa tuottaa korkealaatuista tietoa lääkinnällisen laitteen toiminnasta. Labquality tarjoaa palveluja ja asiantuntemusta kliinisten tutkimusten suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen kansainvälisesti hyväksytyn ISO 14155:2020 -standardin mukaisesti sekä ottaen huomioon myös MDR:n ja kansalliset vaatimukset. Tutkimuksen suunnittelu kannattaa aloittaa jo tuotekehityksen aikaisessa vaiheessa, jotta se nivoutuu yhteen kliinisen arvioinnin kanssa. Saumaton yhteistyö kliinisen tutkimuksen tiimimme ja lääkinnällisten laitteiden konsulttiemme kanssa takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaillemme.  


Kliinisen tutkimuksen ammattilaisemme:

Selvittävät ja varmistavat kliinisen tutkimuksen tarpeen, edellytykset ja vaatimukset

Osallistuvat tutkimussuunnitelman laatimiseen, kirjoittamiseen ja arviointiin 

Valmistelevat tutkimukseen vaadittavat välttämättömät prosessit ja dokumentit

Valmistelevat viranomaisluvat ja hoitavat lupaprosessit tehokkaasti 

Toimivat kliinisen tutkimuksen projektipäällikköinä ja kokoavat tarvittavan tiimin sekä välineet tutkimuksen läpi viemiseksi 

Valmistelevat budjetit ja hoitavat sopimusneuvottelut tutkimuksia suorittavien terveydenhuollon yksiköiden kanssa 

Laativat tutkimuksen monitorointisuunnitelman ja vastaavat tutkimuksen monitoroinnista 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pin It on Pinterest

Jaa sivu