Vuoden vieritutkimusosaaja 2022

Haussa arjen sankari!

Valtakunnallisessa Vieritutkimuspäivässä palkitaan Vuoden Vieritutkimusosaaja 2022. Vieritutkimusosaajan valinnalla halutaan korostaa vieritutkimuksiin liittyvää ammattitaitoa ja jokaisen vieritutkimusten parissa työskentelevän tekemän työn merkitystä. Vuoden Vieritutkimusosaaja edustaa vieritutkimusosaamisen huippua. Hän osaa työnsä perusasiat laaja-alaisesti. Hän on ammatistaan ylpeä ja kokee olevansa palveluammatissa. Vieritutkimusosaaja edistää potilasturvallisuutta omalla työpanoksellaan.

Vieritutkimusosaaja:

  • työskentelee vieritutkimusten parissa
  • huomioi asiakas- ja potilasturvallisuuden omassa työssään
  • kehittää omaa työskentelyään aktiivisesti ja ammattimaisella otteella
  • toimii ergonomian ja työturvallisuuden mukaisesti työskennellessään vieritutkimusten parissa
  • jakaa omaa osaamistaan aktiivisesti omassa työyhteisössä
  • vieritutkimusosaamisen suunnannäyttäjä

Paljasta oman työyhteisösi Vieritutkimusosaaja – arjen sankari – oheisen lomakkeen kautta 14.10.2022 mennessä. Muista perustella ehdotuksesi mahdollisimman hyvin, sillä valinta tehdään perustelujen pohjalta.

Vuoden Vieritutkimusosaajan valinnan suorittaa Labquality Oy:n Valtakunnallisen Vieritutkimuspäivän projektityöryhmä. Lomakkeella ilmoitetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja sitä kautta toimitetut henkilötiedot poistetaan kolmen kuukauden sisällä Vuoden Vieritutkimusosaajan valinnan jälkeen.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu