Sisäinen auditointi -koulutus, SHQS-laatuohjelman mukainen


Social and Health Quality Standard (SHQS) on Labquality Oy:n kehittämä ja ylläpitämä laadunhallintajärjestelmän standardi sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen sektorille. Standardi pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin ja kansallisiin suosituksiin sekä yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. SHQS-standardia hyödynnetään laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa, sisäisissä ja ulkoisissa arvioinneissa sekä kehitystyössä organisaation eri tasoilla.

SHQS-laatuohjelma sisältää henkilöstön osallisuutta vahvistavia ja asiakas- ja potilasprosessien kehittämistä tukevia koulutuksia. Ohjelma sisältää lisäksi menettelyt laadunhallintajärjestelmän sertifiointiin ja vuosittaisiin ulkoisiin auditointeihin.

Sisäiset auditoinnit tuottavat organisaatiolle tietoa SHQS-laatuohjelman ja organisaation omien laatuvaatimusten toteutumisesta käytännössä. Sisäinen auditointi on erinomainen kehittämisen työkalu.

Koulutus on kaksipäiväinen ja koulutuspäivien välissä tehdään harjoitusauditointi omassa organisaatiossa.


 

Paikka: Online
Hinta: 810€ +alv 24%

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioiden laadunhallinnasta vastaavat ja laadusta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet.

Koulutuksen käytyäsi:
Hallitset sisäisen auditoinnin perusteet ja menettelytavat ja osaat toimia SHQS-sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi. Saat kattavat perustiedot organisaation sisäiseen arviointiin ja arviointitulosten raportointiin SHQS-standardiin perustuen.

Muuta huomioitavaa:
Koulutukseen osallistuvalle suositellaan, että hän on käynyt SHQS-standardi tutuksi –koulutuksen tai SHQS-menetelmäkoulutuksen tai osallistunut omassa organisaatiossa SHQS-standardin mukaiseen toimintaan mm. itsearviointeihin.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

Koulutuspäivä 1

  • Sisäisen auditoinnin keskeiset käsitteet ja menettelyt
  • Sisäiset auditoinnit osana organisaation laadunhallintajärjestelmää
  • SHQS-standardin mukaisen sisäisen auditoinnin vaatimukset
  • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Välitehtävän ohjeistus (harjoitusauditointi omassa organisaatiossa)

Koulutuspäivä 2

 • Välitehtävän palaute (osallistujien oma arviointi ja kouluttajan palaute)
 • Havainnot vaatimuksenmukaisuudesta auditoinnissa ja näytön varmistaminen
 • Prosessien auditoinnin erityispiirteet
 • Sisäisen auditoijan rooli ja eettiset periaatteet

Kouluttaja:

Susanna: ”Teen tällä hetkellä väitöskirjaa laadunhallinnasta ja laadun arvioinnista sote-sektorilla. Labqualityn asiantuntijan roolissa iso osa työstäni on verkostoitumista tulevien hyvinvointialueiden kanssa ja laadunhallinnan varmistamisen tukeminen tulevan omavalvontavelvoitteen edessä. Lisäksi työskentelen SHQS-laatujärjestelmän tuotekehityksen parissa sekä pidän laatuun ja standardeihin liittyviä koulutuksia.”

Voit syventää osaamistasi SHQS sisäisen auditoijan syventävässä koulutuksessa >> 
Soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat tehneet sisäisiä auditointeja ja kaipaavat täydennyskoulutusta ja kertausta sisäisen auditoinnin toteutukseen.

 


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.valudata.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.valudata.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu