Laiteverifiointien tilastomatematiikka


Kun mittalaitetta validoidaan uuteen käyttötarkoitukseen tai jos haluamme verifioida sen toimintaa suhteessa referenssimenetelmään, on käytettävä standardin mukaisia koeasetelmia, jotta johtopäätökset olisivat luotettavia, johdonmukaisia ja kestäisivät kriittisen tarkastelun. Aina kun johtopäätökset perustuvat rajoitettuun otokseen ja sisältävät epävarmuudesta johtuvaa luonnollista vaihtelua, joudutaan hyväksymis- tai hylkäyspäätös perustelemaan tilastollisesti. Tämä on myös standardien mukainen vaatimus.

Näiden periaatteiden ymmärtäminen vaatii tilastollisten peruskäsitteiden hallintaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi menetelmävertailun, toistettavuusanalyysin sekä lineaarisuustarkastelun tilastomatemaattisia periaatteita ja standardin mukaisia koeasetelmia. Tavoitteena on ymmärtää vaatimusten taustalla olevat, menetelmien toistettavuudesta ja uusittavuudesta johtuvat periaatteet.

Tästä koulutuksesta voit hakea erikoislääkäreiden koulutuspisteitä (KOPI) kliinisen mikrobiologian osa-alueelta!


 

Paikka: Online
Hinta: 290€ +alv 24%

 


Kenelle koulutus on tarkoitettu: Koulutus on tarkoitettu kaikille lääkinnällisten laitteiden laiteverifioinnin parissa työskenteleville.

Koulutuksen käytyäsi:

  • Tiedät minkä vuoksi tarvitaan tilastollista kokeiden suunnittelua ja standardien mukaisia käytäntöjä.
  • Ymmärrät menetelmävertailuissa käytettäviä tilastoanalyysejä.
  • Osaat tulkita varianssianalyysistä saatavat toistettavuuden ja uusittavuuden lähteet.
  • Ymmärrät regressioanalyysin käytön menetelmävertailussa ja lineaarisuustarkastelussa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  • Menetelmävertailut, toistettavuusanalyysi, lineaarisuuden määrittäminen.
  • Standardien vaatimukset ja niiden tilastomatemaattiset perusteet.

Kouluttaja:

Marko Laine, FT

Marko Laine on tutkimusprofessori Ilmatieteen laitoksella. Hän on erikoistunut tilastollisen ja matemaattisen mallinnuksen epävarmuuksien analyysiin. Hän toimii myös Labqualityn vertailukokeiden tilastoasiantuntijana.


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100 % osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.valudata.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.valudata.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu