ISO 14001-standardi tutuksi -koulutus sote-organisaatioille


ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttö sote-organisaatiossa varmistaa ympäristönäkökohdat huomioivan johtamisen, riskienhallinnan ja prosessien tuotannon ja kehittämisen. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardin rinnalla luo rakenteet pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen, taloudellisesti kannattavaan palvelutuotantoon ympäristötekijät huomioiden. Sertifiointi on tapa saada oman toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus julki nähtäväksi asiakkaille ja sidosryhmille.

Tämä koulutus antaa yleiskatsauksen ISO 14001-standardiin ja sen mukaiseen ympäristöjärjestelmään sekä standardin vaatimuksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin käytännön esimerkein.

 

KEVÄT 2023
Aika:
11.5.2023 klo 9.00-16.00
Paikka:
 Online

Hinta: 610€ + alv 24%

Kenelle koulutus on tarkoitettu:
Koulutus on suunniteltu laatupäälliköille ja muille laadusta vastaaville henkilöille, jotka tekevät töitä laatujärjestelmien ja laadunhallinnan parissa. Kurssi sopii hyvin myös ympäristöjärjestelmän rakentamista harkitseville.

Koulutuksen käytyäsi:
Ymmärrät ISO 14001-standardin merkityksen ja ympäristönäkökohtien huomioimisen sosiaali- ja terveysalan laadunhallinnassa ja osaat viedä standardin vaatimuksia käytäntöön.

Kouluttaja:
Tarja Lounasmeri
kouluttaja
Labquality Oy

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

  • Laadunhallinnan ja ISO 14001-standardin keskeiset periaatteet ja menettelyt
  • ISO-standardin käsitteet ja vaatimukset
   • Yleiset vaatimukset
   • Dokumentaatiovaatimukset
   • Johtaminen ja laatupolitiikka
   • Riskienhallinta
   • Resurssien hallinta
   • Toiminnan suunnittelu ja ohjaus
   • Suorituskyvyn arviointi ja jatkuva parantaminen
  • Sertifiointiprosessi – ympäristönäkökohtien varmistaminen ulkoisen arvioijan toimesta

Standardi tutuksi -koulutuksen käyneelle suositellaan sisäinen auditointi -koulutusta, mikäli kiinnostuit ympäristönäkökohtien arvioinnista organisaatiosi toiminnassa ja haluat lisätä osaamistasi standardinmukaisuuden arvioinnissa.

 


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.valudata.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.valudata.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu