Ammatillisen osaamisen ylläpito

Tiesithän, että me Labqualitylla tuotamme laadunhallintajärjestelmäänne tukevia palveluita liittyen henkilöstön pätevyyksien hallintaan. Laadunhallintajärjestelmässä tulisi todentaa ja dokumentoida henkilöstön osaaminen ja pätevyydet. Pätevyyden hallintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi osaamisen varmistamisen ja ylläpidon keinoin.

Tarjoamme eri aihealueista koulutuskokonaisuuksia, joissa voit valita polkusi aiemman osaamistasosi mukaan.
Koulutuskokonaisuuksissa lähtötasona toimii ”standardi tutuksi”, jossa käydään läpi perusasioita.
Seuraavalla tasolla osaamisen voi viedä ”sisäinen auditoija” -tasolle, joka antaa valmiudet toimia auditoijana sisäisissä auditoinneissa.
”Sisäisen auditoijan syventävä koulutus” kertaa auditointiprosessin vaiheet ja menettelytavat auditointiprosessin onnistuneeseen läpivientiin.

Tutustu alla tarjoamiimme koulutuskokonaisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

 


Kehity ISO 9001 standardin mukaiseksi laatuosaajaksi

Olemme koonneet ISO 9001 koulutuskokonaisuuden sinulle, joka haluat osata, ymmärtää ja kehittyä tämän laadunhallintajärjestelmän osaajaksi.

Laatujärjestelmä on organisaation menestystekijä. ISO 9001:2015 on yleisin johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadun kehittämisen työkalu maailmanlaajuisesti.  Järjestelmän hyöty korostuu asiakkuuden hallinnassa, sidosryhmien odotuksissa, riskien arvioinneissa, omissa prosesseissa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Tutustu 9001 standardiin ja sen vaatimuksiin – kouluttaudu sisäiseksi auditoijaksi – syvennä ja kehity auditoijana.

ISO 9001 standardi tutuksi | ISO 9001 sisäinen auditointi | ISO 9001 syventävä sisäinen auditointi

 


 

Kehity SHQS (Social and Health Quality Standard) laatuosaajaksi

Olemme koonneet SHQS koulutuskokonaisuuden sinulle, joka haluat ymmärtää, johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita entistä paremmin ja laatuasiat huomioiden.

SHQS laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS laatuohjelma perustuu arviointikriteeristöön, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laatutarpeita. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä sekä ISO 9001 periaatteet.

Tutustu SHQS standardiin ja sen vaatimuksiin – kouluttaudu sisäiseksi auditoijaksi – syvennä ja kehity auditoijana.

SHQS standardi  tutuksi | SHQS sisäinen auditointi | SHQS syventävä sisäinen auditointi

 


 

Polku laadukkaaseen vieritutkimukseen

Tiesithän, että me Labqualitylla tuotamme laadunhallintajärjestelmäänne tukevia palveluita liittyen henkilöstön pätevyyksien hallintaan. Laadunhallintajärjestelmässä tulisi todentaa ja dokumentoida henkilöstön osaaminen ja pätevyydet. Pätevyyden hallintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi osaamisen varmistamisen ja ylläpidon keinoin.

Hoitotyön ja hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään usein pikatestejä eli vieritutkimuksia, joilla pyritään nopeuttamaan ja optimoimaan potilaan hoitoprosessia. Pikatutkimuksia tehdään hyvin moninaisissa toimintaympäristöissä kuten ensihoidossa, kotihoidossa ja akuuttiosastoilla. Labqualitylla on vuosikymmenien kokemus palveluiden tarjoamisesta juuri tälle osa-alueelle.

Palveluidemme ja koulutustemme avulla kehität vieritutkimustoimintaanne standardien ja suositusten avulla laadukkaammaksi. Tutustu myös henkilöstön täydennys- ja lisäkoulutusmahdollisuuksiin työntekijän yksilöllisten tarpeiden mukaan, oli hän sitten perehtyjä, osaaja tai asiantuntija.

Lue lisää palvelustamme >>

 


 

Lääkinnällisten laitteiden laatuosaajaksi

Olemme koonneet terveysteknologian parissa työskentelevälle tai alalle suuntaavalle laajan kirjon koulutuksia eri tarpeisiin.

Lääkinnällisen laitteen kehittäjälle suosittelemme osallistumista Regulatory Essential in Health Tech -koulutuskokonaisuuteen, jossa perehdytään olennaisiin vaatimuksiin tuotekehityksestä alkaen ja opitaan valjastamaan vaatimukset liiketoiminnan eduksi. Webinaarisarja sisältää omat osiot mm. ohjelmistoille, in vitro diagnostiikalle, kliiniselle tutkimukselle ja US (FDA) vaatimuksille. Kukin osio sopii kertauksena myös alalla jo pidempään työskennelleelle.

Tuotteiden vaatimusten ja laadun parissa työskentelevälle tarjoamme syventävää koulutusta useaan kaupallisen menestyksen kannalta kriittiseen aiheeseen, kuten laatujärjestelmiin, sisäiseksi auditoijaksi, riskien hallintaan, diagnostiikkaan sekä alan vaatimuksiin ohjelmistoille (MDSW) ja elektronisille laitteille.

Regulatory Essentials | ISO 13485 Standardit tutuksi | ISO 13485 Sisäinen auditointi | ISO 14791 standardi tutuksi

 


 

Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki

Oletko pohtinut, kuinka onnistuisit laiteverifioinneissa mahdollisimman tehokkaasti? Miten sinun tulisi käsitellä verifiointidataa? Millaisia tilastollisia työkaluja sinun tulisi hyödyntää ja miten ottaa huomioon mittausepävarmuus?

Uusi Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki tarjoaa sinulle laiteverifiointien parissa työskentelevälle kattavan kokonaisuuden niin perusasioita kuin vertaistukea muilta koulutukseen osallistuvilta.

Tule mukaan verkostoitumaan ja keskustelemaan aihepiirin hyvistä käytänteistä. Koulutuskokonaisuus kattaa neljä koulutusta, joihin voit osallistua erikseen tai kaikkiin yhdessä.

Laiteverifiointien tilastomatematiikka | Kvantitatiivisen laitteen verifiointiMikrobiologisen laitteen verifiointiMittausepävarmuuden huomioiminen laiteverifioinnissa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu