Ulkoisella laadunarvioinnilla varmistetaan oikea tulostaso

Labqualityn palveluohjelmassa on yli 160 ulkoista laadunarviointikierrosta, jotka kattavat kaikki tärkeimmät laboratoriolääketieteen erikoisalat. Ohjelma sisältää myös kattavan valikoiman vieritutkimuksille suunnattuja tuotteita. Labqualityn laadunarviointikierroksille osallistuvat kaikki kliiniset laboratoriot ja suuri osa vieritutkimuksia tekevistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä.

Kenen tulisi osallistua ulkoiseen laadunarviointiin?

Ulkoinen laadunarviointi sopii kaikille laboratoriotutkimuksille ja vieritesteille. Asiakkaamme ovat pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, mutta mukana on myös mm. tutkimuslaboratorioita ja eläinklinikoita. Osallistuminen ulkoiseen laadunarviointiin on periaatteessa vapaaehtoista, mutta laatujärjestelmät,  laboratorion ja mikrobiologisten testien toimiluvat edellyttävät ulkoista laadunarviointia. Mikrobiologisten testien osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edellyttää osallistumista neljä keraa vuodessa, mikäli palvelua on saatavana.

WHO suosittelee, että kliinistä tutkimusta tekevät laboratoriot osallistuvat ulkoiseen laadunarviointiin, ks. www.who.int/tdr/publications/documents/gclp-web.pdf

Asiakkaitamme ovat

 • kliiniset laboratoriot
 • vieritestejä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt
 • diagnostiikkateollisuus
 • yliopistot ja tutkimusyksiköt
 • ympäristö- ja elintarvikelaboratoriot
 • eläinklinikat ja eläinlaboratoriot
 • välinehuoltokeskukset
 • apteekit
 • (bioanalyytikkoja kouluttavat) oppilaitokset

Mitä hyötyä on ulkoisesta laadunarvioinnista?

Ulkoisen laadunarvioinnin keskeisenä tehtävänä on ylläpitää korkeaa potilasturvallisuutta tutkimusprosessien laatua parantamalla. Laadunarviointipalvelu tarjoaa säännöllisen ja objektiivisen arvioinnin mittaustulosten oikeellisuudesta. Tulosten avulla on mahdollista tunnistaa työprosessien sekä testien heikot kohdat ja siten parantaa suorituskykyä. Ulkoinen laadunarviointi tarjoaa myös erinomaisen työkalun riskienhallintaan ja päätöksentekoon testien hankinnoissa.

Ulkoisen laadunarvioinnin hyödyt

 • Mittari laatujärjestelmän toimivuudesta
 • Työkalu riskienhallintaan ja potilasturvallisuuden varmistamiseen
 • Tietoa testien täsmäävyydestä ja toistettavuudesta
 • Tietoa menetelmien heikkouksista
 • Työkalu laadun ylläpitämiseen ja parantamiseen
 • Tukea sisäiseen laadunarviointiin
 • Tukea perehdytykseen ja osaamisen ylläpitoon

Pin It on Pinterest

Jaa sivu