ISO 22870:2016 -standardi tutuksi

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on terveydenhuollon organisaation strateginen päätös, joka voi auttaa parantamaan organisaation kokonaisvaltaista suorituskykyä sekä asiakastyytyväisyyttä.

ISO 22870:2016 standardissa annetaan vieritestaukselle soveltuvat erityisvaatimukset. Standardi on tarkoitettu käytettäväksi standardin ISO 15189 rinnalla. Standardin sisältöä voidaan soveltaa vieritestausta suorittavissa toimintayksiköissä, kuten sairaalassa, avohoidon yksiköissä tai liikkuvia terveyspalveluita tarjoavissa organisaatioissa, joissa suoritetaan ihon läpi tapahtuvia mittauksia, uloshengitysilman analyysejä tai fysiologisten parametrien in vivo -seurantaa.

Standardin ISO 22870 vaatimuksissa korostuvat erityisesti laadunhallintaan ja pätevyyteen liittyvät asiat.

Parhaimmillaan standardin käyttöönotolla on organisaatiolle selkeitä hyötyjä:

  • parantamalla toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta
  • tekemällä asiakas -ja potilasturvallisuuden vaatimukset näkyviksi
  • mittaamalla työn laatua ja toimintaa
  • antamalla puitteet toiminnan jatkuvalle arvioinnille ja parantamiselle
  • Koulutus antaa yleiskatsauksen Suomen Standardoimisliiton, SFS:n 9.12.2016 vahvistamaan standardiin SFS-EN ISO 22870:2016 ja sen vaatimuksiin.

Aika ja paikka: 17.3.2021 kello 8.30-16.00, etäkoulutus (Teams)

Kouluttaja: Solveig Linko, FT, dos., EuSpLM

Hinta: 690€ + alv 24 %

 


Kenelle koulutus on suunnattu? Organisaation laatutyön parissa työskentelevät henkilöt sekä laatu johtamisesta vastaavat henkilöt. Laatutyöstä sekä standardista SFS-EN ISO 22870:2016 kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksen sisältö:

  • Kansainvälisten vaatimusten tuomat hyödyt vieritestauksessa
  • Standardin SFS-EN ISO 22870:2016 rakenne ja sisältö
  • Standardissa SFS-EN ISO 22870 käytettyä terminologiaa
  • Vieritestauksen johtamiseen liittyvät vaatimukset
  • Vieritestauksen tekniset vaatimukset

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen koulutus@labquality.valudata.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen koulutus@labquality.valudata.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu